window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-138523009-1');

Septiku paigaldusel tehtavad põhilised vead

Kui soovid ise septikut paigaldada, siis tuleks kindlasti vältida teatud vigu, mis võivad viia selleni, et septik ei hakka korralikult tööle või lihtsalt vajub mõne [...]

Septiku paigaldusel tehtavad põhilised vead2020-08-25T10:02:29+00:00

Imbväljak või filterväljak?

Imbväljak Imbväljaku eesmärk septiku kasutamisel on heitvee puhastamine. Ka biopuhastist väljuv puhas vesi tuleb maapinda immutada ja selleks rajatakse samuti imbväljak. Imbväljaku saab ehitada imbtorudest [...]

Imbväljak või filterväljak?2020-08-25T09:46:49+00:00

Biopuhasti Delfin Pro paigaldusjuhend

Üldised juhised: Biopuhastit tohib paigaldada enamustele põhjavee erineva kaitstusega aladele, ka sinna, kus  põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata. Biopuhasti peab paiknema kohas, kuhu on [...]

Biopuhasti Delfin Pro paigaldusjuhend2020-08-25T08:35:40+00:00

Septiku paigaldusjuhend

Üldised juhised: Septikut tohib paigaldada aladele, kus põhjavesi on kaitstud või suhteliselt kaitstud. Septik peab paiknema kohas, kuhu on tagatud ligipääsu võimalus tühjendusautole. Septik ja [...]

Septiku paigaldusjuhend2020-08-25T08:36:41+00:00

Mahuti, septik või biopuhasti, millist valida?

Kui sa elad linnas, siis ei pea sa sellele mõtlema. Kui vanaema pärandab Sulle talu, kus kanalisatsioon puudub, või otsustad sa ehitada maja, et kolida [...]

Mahuti, septik või biopuhasti, millist valida?2020-07-31T09:33:55+00:00
Go to Top