Hajaasustuse programm toetab inimesi, kes elavad maapiirkondades ja kes soovivad välja ehitada vee- ja kanalisatsioonisüsteemi.

2023.a. aasta toetusvoor on selleks korraks lõppenud, uus avaneb aastal 2024.a.

Pakume täislahendust

 • Rajame elamule väli-kanalisatsiooni
 • Rajame veetrassi ja paigaldame joogikaevuseadmed. 
 • Nõustame seadmete valikul: septik, biopuhasti, mahuti jms
 • Projekteerime süsteemi
 • Ajame kohaliku omavalitsusega korda kõik dokumendid, taotleme ehitus- ja kasutusloa
 • Teostame üle Eesti ja meie töödele kehtib garantii
 • Aitame vajadusel täita toetuse saamiseks vajalikud taotluste vormid

Programmist on võimalik saada toetust kuni 6500€

33,33% peab olema taotleja omafinantseering projekti kogumaksumusest.

Nõuded taotlejale:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud

Taotluse blanketid on leitavad siit lingilt:

 https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm#aruandlus

Küsi meilt hajaasustuse programmi jaoks  hinnapakkumist kui vajad elamule kanalisatsiooni!

Päringuvorm

 • Kui soovite paigalduspakkumist, palun kirjeldage kaevu asukohta krundil.