2024.a. aasta Hajaasustuse Programmi taotlusvoor on selleks korraks lõppenud.

Hajaasustuse programm toetab inimesi, kes elavad maapiirkondades ja kes soovivad välja ehitada vee- ja kanalisatsioonisüsteemi.

Pakume täislahendust, teostame töid üle-Eesti:

  • Rajame elamule nõuetekohase väli-kanalisatsiooni
  • Rajame veetrassi ja paigaldame joogikaevuseadmed  
  • Nõustame seadmete valikul: septik, biopuhasti, mahuti jms
  • Projekteerime süsteemi
  • Ajame kohaliku omavalitsusega korda kõik dokumendid, taotleme ehitus- ja kasutusloa
  • Teostame töid üle Eesti ja meie töödele kehtib garantii!
  • Aitame vajadusel täita toetuse saamiseks vajalikud taotluste vormid

Tähtis teada!

Programmist on võimalik saada toetust kuni 6500€ majapidamise kohta.

33,33% peab olema taotleja omafinantseering projekti kogumaksumusest.

Nõuded taotlejale:

Ära jää hiljaks sissekirjutusega: Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine ehk peate olema sissekirjutatud seisuga 01.01.2024.a!

Tähtis: Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Tähtis: Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Tähtis: Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud

Taotluse blanketid on leitavad siit lingilt:

 https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm#aruandlus

Küsi meilt hajaasustuse programmi jaoks  hinnapakkumist kui vajad elamule kanalisatsiooni!

Päringuvorm

  • Kui soovite paigalduspakkumist, palun kirjeldage kaevu asukohta krundil.

Miks valida Septikuabi meeskond kanalisatsioonitööde teostajaks?

Pakume konsultatsiooni ja aitame taotluse täitmisel: Septikuabi meeskond on osalenud Hajaasustuse Programmis juba aastaid.  Anname nõu süsteemi valikul ja taotluse täitmisel. Vajadusel tuleme kinnistule kohale, et saada parem ülevaade ja koostada täpsem pakkumine ning seda täiesti tasuta.

Pakume kvaliteetseid seadmeid ja nõuetekohast paigaldusteenust: Meie töö on kiire ja kvaliteetne ja meil on reoveeseadmed kohe laos olemas. Oleme Hajaasustuse Programmi raames saanud aidata väga paljusid maapiirkondade majapidamisi kaasaegse kanalisatsiooni välja ehitamisega.

Pakume seadmetele ka järelhooldust: Pakume seadmetele ja töödele garantiid ja järelhooldust.

Vormistame kõik dokumendid: Meie hoolde saab jätta kogu vajamineva suhtluse kohaliku omavalitsusega. Meie projekteerime, esitame ehitusteatise ja kasutusteatise Ehitisregistrisse ning hoolitseme vajaliku dokumentatsiooni eest. Aitame ka taotluse vormistamisel!

Kontor ja ladu: Savi tn 13 Pärnu

Kontakt: Tel:+372 55599009 ; +372 5505343; info@septikuabi.ee

Täpsemad tingimused

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:https://pilv.rtk.ee/s/jDaMJR9BQwKBxPc 

Täpsemad tingimused on olemas siin Riigi Tugiteenuste Keskuse lehel: https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Küsi lisa telefonil: 5505343