Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab inimesi, kes elavad maapiirkondades ja kes soovivad välja ehitada vee- ja kanalisatsioonisüsteemi.

   2022.a. aasta toetusvoor on selleks aastaks lõppenud.

Programmist on võimalik saada toetust kuni 6500€

33,33% peab olema taotleja omafinantseering projekti kogumaksumusest.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.

Nõuded taotlejale:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Taotlus on vaja esitada kohalikule omavalitsusele paberkandjal või digitaalselt.

Nõutavad dokumendid leiad Riigi Tugiteenuste Keskuse lehelt, toetuste rubriigist.

Küsi meilt hajaasustuse programmi jaoks  hinnapakkumist kui vajad elamule kanalisatsiooni!

Päringuvorm

  • Kui soovite paigalduspakkumist, palun kirjeldage kaevu asukohta krundil.