Meie teenused

Hoonevälise kanalisatsioonisüsteemi paigaldus/ tööde teostamine üle- Eesti.

  • Konsultatsioon ja nõustamine reoveepuhasti ja lisaseadmete valikul
  • Vajaliku dokumentatsiooni korraldamine
  • Suhtlemine kohaliku omavalitsusega
  • Reoveeseadmete ja imbväljaku asukoha valik koos kliendiga
  • Seadmete transport objektile
  • Nõuetekohane seademete paigaldus ja installeerimine
  • Kliendi nõustamine reoveeseadmete hoolduse ja korrashoiu osas

Tegevuskava:

Kui Sa oled meiega ühendust võtnud ja teavitanud meid, et soovid korrastada oma kanalisatsiooni. Me vastame Sulle 24 tunni jooksul.

Kui Sa esitad meile oma kinnistunumbri või aadressi, siis saame eeltöö juba kohe ära teha. Vaatame kinnistuplaanilt kui palju on krundil ruumi reoveemahutile ja imbväljakule, Kontrollime, kas on mingeid kitsendusi, mis esitavad täiendavaid nõudeid paigalduse osas.

Kui Sa juba ise suhtlesid oma vallavalitsusega, siis on info juba käes. Kuid kui Sa soovid, siis me teeme seda Sinu eest. Me võtame omavalitusega ühendust ja selgitame välja millised on nõuded ja milline reoveemahuti on lubatud paigaldada. See saab tehtud paari päeva jooksul

Me lepime Sinuga kokku ja tuleme kohale, et koos asjad läbi arutada ja krunt üle vaadata.

Kuulame ära Sinu nägemuse ja anname nõu seadmete valikul. Vaatame, et  seadmed saaksid nõuetekohaselt paigutatud ja arvestame seadusest tulenevaid nõudeid mahutite ja imbväljaku paiknemisele. Mõõdame ära trasside pikkused ja teeme muud vajalikud toimingud.

Kui lähteandmed on olemas, siis saame Sulle koostada esialgse hinnapakkumise. Hinnapakkumise teeme valmis 1-2 tööpäeva jooksul.

Meie käest on võimalik tellida ka projekt septiku või biopuhasti paigalduseks.  Projekt valmib ca 14 päeva jooksul.

Kui projekt on olemas, siis esitame kohalikule omavalitsusele ehitusteatise. Saame loa alustada ehitusega.

Transpordime Sinu krundile vajalikud seadmed ja tehnika.

Ehitame nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi, paigaldame mahutid, rajame vajadusel imbväljaku jne.

Biopuhasti paigaldusel seadistame puhasti, ühendame kompressoriga, käivitame puhasti töö.

Nõustame Sind seadmete toimimise, reguleerimise ja hoolduse osas. Oleme Sinu küsimustele vastamas ka siis, kui mahuti juba paigaldatud ja kõik toimimas.

Kui paigaldus on valmis, nõuanded jagatud, siis koostame tööde üleandmis-vastuvõtmise akti.

Kohalikule omavalitsusele tuleb esitada ka kasutusteatis.  Seda on võimalik teha Ehitusregistri kaudu kohalikule omavalitsusele. Saame ka selles Sind aidata, kui soovid.

Võta ühendust:

  • Kui soovite paigalduspakkumist, palun kirjeldage kaevu asukohta krundil.

Meie tegemised: