Septikuabi nõuanded

Septikuabi nõuanded2019-12-09T18:33:53+00:00

Septiku paigaldusel tehtavad põhilised vead

Kui soovid ise septikut paigaldada, siis tuleks kindlasti vältida teatud vigu, mis võivad viia selleni, et septik ei hakka korralikult tööle või lihtsalt vajub mõne aja pärast kokku. Toome välja 5 levinumat viga, mida saab hõlpsasti vältida.

  • Viga nr 1-septik paigaldatakse liiga sügavale, see võib põhjustada septiku kokkuvajumise maapinna raskuse survel!

Lahendus: paigaldussügavus on ära määratud septiku toimivus-deklaratsioonis, küsi müüjalt kui sügavale seda paigaldada tohib. (veel …)

23. august 2020|

Imbväljak või filterväljak?

Imbväljak

Imbväljaku eesmärk septiku kasutamisel on heitvee puhastamine. Ka biopuhastist väljuv puhas vesi tuleb maapinda immutada ja selleks rajatakse samuti imbväljak.

Imbväljaku saab ehitada imbtorudest või imbtunnelitest. (veel …)

23. jaanuar 2020|

Biopuhasti Delfin Pro paigaldusjuhend

Üldised juhised:

  • Biopuhastit tohib paigaldada enamustele põhjavee erineva kaitstusega aladele, ka sinna, kus  põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata.
  • Biopuhasti peab paiknema kohas, kuhu on tagatud ligipääsu võimalus tühjendusautole.
  • Biopuhasti  ja imbväljak peab paiknema kohas, kus nende peal ei liiguta sõidukitega.
  • Mahuti kate peab ulatuma maapinnast kõrgemale.

(veel …)

4. detsember 2019|

Septiku paigaldusjuhend

Üldised juhised:

  • Septikut tohib paigaldada aladele, kus põhjavesi on kaitstud või suhteliselt kaitstud.
  • Septik peab paiknema kohas, kuhu on tagatud ligipääsu võimalus tühjendusautole.
  • Septik ja imbväljak peab paiknema kohas, kus nende peal ei liiguta sõidukitega.
  • Mahuti kate peab ulatuma maapinnast kõrgemale.

(veel …)

28. november 2019|

Mahuti, septik või biopuhasti, millist valida?

Kui sa elad linnas, siis ei pea sa sellele mõtlema. Kui vanaema pärandab Sulle talu, kus kanalisatsioon puudub, või otsustad sa ehitada maja, et kolida eemale linnakärast,  siis tekib vajadus muuta elu mugavamaks ja rajada kanalisatsioon.

Hajaasustusalal on vaja rajada reoveesüsteem. Sul on kolm võimalust, kas kasutada kogumismahutit, kus reovesi ei vaja puhastamist ja kuid seda tuleb tihti tühjendada, või paigaldada septik või biopuhasti, ning juhtida heitvesi keskkonda. (veel …)

8. oktoober 2019|
Go to Top