Imbväljak

Imbväljaku eesmärk septiku kasutamisel on heitvee puhastamine. Ka biopuhastist väljuv puhas vesi tuleb maapinda immutada ja selleks rajatakse samuti imbväljak.

Imbväljaku saab ehitada imbtorudest või imbtunnelitest.

Vaata SeptikuAbi valikut siit: https://septikuabi.ee/imbsusteemid/

Imbtorudest imbväljaku saab ehitada, kui krundil on piisavalt ruumi. Imbtunnelid on ruumisäästlikumad ja nende paigaldamiseks piisab ka väiksemast maa-alast. Imbväljak rajatakse peale septikut või biopuhastit.

Üks inimene tekitab päevas 100-150l reovett, imbväljaku keskmist koormust arvestades, võiks imbväljaku suurus ühe inimese kohta olla 3,5 m2.

Imbväljaku rajamine imbtorudest

Imbkraavid võib kaevata maasse paralleelselt või ühe kraavina sügavusega 0,8m-1,25m. Kui imbtorud paigutada ühte kaevisesse, peab nende vahe olema 1,5m. Kui teete eraldi kaevikud, siis peab imbtorude vaheline kaugus olema 2m.

 • Tasanda imbkraavi põhi. Võib kasutada ca 5cm paksust liivakihti
 • Täida kraavi põhi ca 25cm killustikuga (16/32)
 • Ühenda imbtorud septikust väljuva toruga
 • Torustik tuleks paigaldada kaldega 5-10mm ühe meetri kohta
 • Toruliinide lõpus lisa õhutusorud ja tuulutusmütsid
 • Täida torude pind pealt ja külgedelt killustikuga
 • Killustik kata geokangaga, et vältida pinnasekihtide segunemist
 • Täida kaevis väljakaevatud pinnasega
 • Kata geokangas mullaga

NB! Halva läbilaskvusega pinnase korral (näit. savipinnas), tuleks imbkraav teha sügavam. Pinnasekiht tuleks asendada liivaga. Kaevise põhi täida 60-70cm liivaga ja kata 30-40cm killustikuga (16/32).

Imbväljaku rajamine imbtunnelitest

 • Tunnel paigaldatakse seadmest vähemal 5 m kaugusele.
 • Kaevise pikkus on 1m pikem tunneli pikkusest
 • Kaevise põhi tuleb täita killustikuga vähemalt 300-500mm
 • Tunnelid ühendatakse omavahel
 • Kaevis täidetakse killustikuna tunneli pinnani
 • Tunnelitele peale paigutatakse geokangas
 • Viimasele tunneliosale paigutatakse tuulutustoru, otsaplaadi külge
 • Tuulutustoru peaks ulatuma maapinnast 25cm kõrgusele
 • Maksimaalne paigaldussügavus on 2m
 • Reovee immutamiseks  peab tunneli külgedele jätma killustikuga täidetud osa 300mm

Filterväljak

Filterväljak sobib pinnasele, millel on halb läbilaskevõime, näiteks paepinnas, savine pinnas või kõrge pinnavesi.  Filterväljakus toimub reovee bioloogiline puhastamine looduslike materjalidega, liiv, kruus, killustik, kus tekib biokile.

Filterväljakust väljuva vee võib juhtida suublasse. Enne suublasse juhtimist peab olema paigaldatud proovivõtukaev, kus on võimalik vee puhtust kontrollida. Filterväljakule peab eelnema reovee mehaaniline puhastus ehk septik.

Filterväljaku rajamine

 • Peale septikut paigalda jaotuskaev:  https://septikuabi.ee/jaotuskaev/, sellele järgneb filterväljak
 • Filterväljaku jaoks kaeva kaevis
 • Kraavi sügavus soovituslikult 1,5m-2,2m
 • Tasanda kraavi põhi
 • Lisa kaevise põhja 25-30cm killustikku (16/32)
 • Killustikule paiguta drenaazhitorud, ühenda liitmikega
 • Torustik tuleks paigaldada kaldega 5-10mm ühe meetri kohta
 • Drenaazhitorude jaotuskaevupoolsesse otsa paigalda tuulutustorud ja tuulutusmütsid
 • Peale filterväljakut paigalda kontrollkaev, kasutamiseks sobib: https://septikuabi.ee/jaotuskaev/
 • Drenaazhitorud tuleb ühendada kontrollkaevuga, kasuta ühenduseks ja kokkujuhtimiseks liitmikke ja ühendustorusid
 • Täida torude pind pealt ja külgedelt killustikuga
 • Killustik kata geokangaga, et vältida pinnasekihtide segunemist
 • Lisa ca 80 cm liivakiht, tihenda pinnast kihiti
 • Liivakihile peale pane ca 25-30cm killustikku
 • Killustiku peale aseta imbtorud
 • Torustik tuleks paigaldada kaldega 5-10mm ühe meetri kohta
 • Ühenda imbtorud jaotuskaevuga, kasuta ühenduseks ja kokkujuhtimiseks liitmikke ja ühendustorusid
 • Imbtorude kiirte lõppu paigalda tuulutustorud ja tuulutusmütsid
 • Täida imbtorude pind pealt ja külgedelt killustikuga
 • Killustik kata geokangaga, et vältida pinnasekihtide segunemist
 • Kata kaevis pinnasekihiga ja tasanda

Filterväljaku keskmist koormust arvestades, võiks filterväljaku suurus olla ühe inimese kohta 2,5m2.

Kas tekkis küsimusi, või soovid meilt imbsüsteemi tellida? Kirjuta:

Päringuvorm

 • Kui soovite paigalduspakkumist, palun kirjeldage kaevu asukohta krundil.