Kirjeldus:

 • Kodumajapidamises kasutatav reoveepuhasti
 • Aktiivmudatehnoloogia ja kõrged puhastustulemused
 • Soodne hind

Tehnilised andmed:

 • Tootjariik: EU

 • 6-kambriline reoveepuhasti

 • Materjal PP

 • Toruühendus väljavool/sissevool  DN 110

 • Tugevdatud roheline kaas

 • Õhutuskompressor SECOH (Jaapan), taimer

 • Õhutuskompressori kast

 • Puhastustõhusus 97,2%

 • Euroopa standard: EN 12566-3: 2005 + A1: 2009

Tööpõhimõte:

Esimene etapp:

Reovesi liigub biopuhastis asuvasse esimesse kambrisse ehk eelaeratsioonikambrisse. Jämesõel peatab mittelagunevad suuremad osakesed, mis on sattunud reovette.  Esimeses  kambris toimub reovee mehaaniline puhastus.

Teine etapp:

Teises etapis liigub suurematest osakestest puhastatud reovesi teise kambrisse, kus  orgaaniline aine toimel laguneb bakterite toimel. Kambris segatakse reovesi aktiveeritud mudaga ja pumba abil tõstetakse vesi järgmisesse kambrisse.

Kolmas etapp:

Kolmandas ja neljandas kambris toimub denitrifikatsioonitsoon. Muutub lämmastiku keemiline koostis. Aeroobse protsessi ja hapniku toimel lagundatakse reovees olevaid tahkeid osakesi.

Neljas etapp:

Viiendas kambris ehk aeratsioonikambris toimub reovee rikastamine hapnikuga. Kompressorist pumbatakse õhk reovette ja reovees olev orgaaniline aine eraldatakse vees hapniku ja bakterite abil. Kompressorist tuleva õhu toimel on protsess kiire ja vee puhastumine toimub väga efektiivselt. Õhutuskambris toimub nitrifikatsiooniprotsess.

Viies etapp:

Peale õhutamist, liigub reovesi viimasesse kuuendasse kambrisse lehtrikujulise jaotustsooni kaudu. Selles etapis toimub puhta vee ja aktiivmuda eraldumine. Puhas vesi voolab puhastist välja ja aktiivmuda settib mahuti põhja.  Retsirkulatsioonisüsteemi abil pumbatakse aktiivmuda tagasi nitrifikatsiooni ja denitrifikatsooni tsooni ehk 3-5 kambrisse.

Valikus on erinevad suurused:

Biopuhasti AT-6

 

 • RLM 1-4 (Statistiline keskmine näitaja ühe inimese kohta on: 135l vett päevas; 60g päevas (BOD5)).

 • Päevane sissevool 0,6m3 päevas

 • BOD 5 sissevool -0,24 kg päevas

 • D-diameeter – 1400mm

 • H- puhasti kõrgus – 1800mm

 • HD- sissevoolu kõrgus – 1300mm

 • HO-väljavoolu kõrgus – 1150mm

 • DP- toruühendus – DN110

 • Kaal – 120kg

 • Kompressori võimsus – 0,6kwh

Biopuhasti AT8

 

 • RLM 1-6 (Statistiline keskmine näitaja ühe inimese kohta on: 135l vett päevas; 60g päevas (BOD5)).

 • Päevane sissevool 0,9m3 päevas

 • BOD 5 sissevool -0,36 kg päevas

 • D-diameeter – 1500mm

 • H- puhasti kõrgus – 2200mm

 • HD- sissevoolu kõrgus – 1700mm

 • HO-väljavoolu kõrgus – 1500mm

 • DP- toruühendus – DN110

 • Kaal – 145kg

 • Kompressori võimsus – 0,8kwh

Küsi lisa:

 • Kui soovite paigalduspakkumist, palun kirjeldage kaevu asukohta krundil.