Üldised juhised:

 • Biopuhastit tohib paigaldada enamustele põhjavee erineva kaitstusega aladele, ka sinna, kus  põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata.
 • Biopuhasti peab paiknema kohas, kuhu on tagatud ligipääsu võimalus tühjendusautole.
 • Biopuhasti  ja imbväljak peab paiknema kohas, kus nende peal ei liiguta sõidukitega.
 • Mahuti kate peab ulatuma maapinnast kõrgemale.

Paigaldus:

 • Kaeviku suurus oleneb mahuti suurusest.
 • Enne biopuhasti paigaldust peavad olema tehtud maapinna geoloogilised uuringud.

Variant I

 • puhasti kohal asuv pinnasekiht max. 80cm
 • puhasti põhja sügavus maapinnas (Pro6) max.250cm
 • puhasti põhja sügavus maapinnas (Pro12) max.270cm
 • lubatud jalakäia koormus puhasti kohal max. 2,5kn/m2
 • maksimaalne põhjavee tase allpool puhasti alumist serva 50 cm

Tegevuskava:

 • Kaevake vastavalt paagi suurusele kaevis
 • Kaevises peaks jääma paagi külgedele ca 20 cm ruumi
 • Täitke kaeviku põhi 300mm paksuse liivaga
 • Paak ei tohi kinnituda kaevise seintele.
 • Liiv ei tohi sisaldada kive ega teravaid osakesi
 • Tasandage liivakiht
 • Asetage paak ettevalmistatud pinnale
 • Kõrge põhjavee korral tuleb puhasti ankurdada, st lisada puhastile  alla betoonkiht või betoonist alusplaat ja kinnitada puhasti plaadi külge
 • Lisavõimaluseks on puhasti põhja ja külgedele tagasitäiteks lisatav liiv segada tsemendiga. 150kg tsementi 1m3 liiva kohta
 • Kui pinnas on liivane, siis puhasti  ankurdamist ei vaja, seda aitavad maapinnas hoida ribid puhasti korpusel
 • Hoonest puhastisse tulevad DN110 mm torud paigaldatakse liivasele ja tihendatud pinnasele.
 • Sissevool puhastisse on DN160, ühendage liitmiku abil hoonest sissetulevad torud puhastiga.
 • Torud paigaldatakse kaldega 1-2cm meetri kohta.
 • Ühendage ka väljalasketoru DN160
 • Täitke umbes 1/3 paagi mahust veega
 • Tehke tagasitäide kuni veetasemeni
 • Tagasitäite külgtäidis on minimaalselt 200mm liiva
 • Täitke paak 2/3 ulatuses veega
 • Tehke tagasitäide kuni veetasemeni ümber puhasti liivaga.
 • Täitke paak veega
 • Tehke tagasitäide kuni veetasemeni ümber puhasti liivaga
 • Kontrollige toruliidete tihedust
 • Tehke täielik tagasitäide liivaga
 • Tehke tagasitäide mullakihile. Puhasti kohal olev mullakiht ei tohiks olla paksem kui 600mm

Kontrollkapi paigaldamine:

 • PRO 6 puhastil paigaldage kapp puhastist max. 4m kaugusele
 • PRO 12 puhastil paigaldage kapp puhastist max. 6m kaugusele
 • Puhastis asuvad PE õhutorud DN 16mm tuleb paigaldada puhasti ja juhtkapi vahelisele alale kuni 50cm läbimõõduga lohku
 • Õhutorude otsad peavad olema ühendatud vastavalt skeemile juhtkapis olevate ventiilidega

Variant II

 • puhasti kohal asuv pinnasekiht max. 80 -100 cm
 • puhasti põhja sügavus maapinnas (Pro6) max.250 – 270 cm
 • puhasti põhja sügavus maapinnas (Pro12) max.270 – 290 cm
 • lubatud jalakäia koormus puhasti kohal max. 2,5kn/m2
 • maksimaalne põhjavee tase allpool puhasti alumist serva 50 cm

Tegevuskava:

 • Sama, mis variant I puhul va tagasitäite koostis
 • Puhasti põhja ja külgedele tagasitäiteks lisatav liiv segada tsemendiga. 150kg tsementi 1m3 liiva kohta
 • Kõrge põhjavee korral tuleb puhasti ankurdada, st lisada puhastile  alla betoonkiht või betoonist alusplaat ja kinnitada puhasti plaadi külge

Biopuhastile järele võib paigaldada imbväljaku imbtorudest, imbväljaku imbtunnelitest, filterväljaku või omavalitsusega kooskõlastatuna juhtida puhastatud reovesi otse looduslikku suublasse.