Kui soovid ise septikut paigaldada, siis tuleks kindlasti vältida teatud vigu, mis võivad viia selleni, et septik ei hakka korralikult tööle või lihtsalt vajub mõne aja pärast kokku. Toome välja 5 levinumat viga, mida saab hõlpsasti vältida.

  • Viga nr 1-septik paigaldatakse liiga sügavale, see võib põhjustada septiku kokkuvajumise maapinna raskuse survel!

Lahendus: paigaldussügavus on ära määratud septiku toimivus-deklaratsioonis, küsi müüjalt kui sügavale seda paigaldada tohib. Erinevatest materjalidest septikud taluvad erinevalt maapinna raskust. Septikuabi pakutav Delfin septik https://septikuabi.ee/delfin-septik-filterkorviga/ on lubatud paigaldada kuni 80 cm sügavusele septiku harjast. Sügavust saab reguleerida septiku kõrgenduste ehk tõusutorude abiga.

 

  • Viga nr 2 -septiku paigaldusel kasutatakse septiku külgede ja põhja all sama pinnast, mis välja kaevati, see võib sisaldada teravaid kive ja maapinnaosakesi, mis võivad septikut vigastada!

Lahendus: kasutage septiku mahuti ümber  ja kaevise põhjas sõelutud liiva!

 

  • Viga nr 3 – kaevise kaevamisel selgub, et pinnavesi tungib kaeve ajal kaevisesse, septik pannakse jõuga paika, see võib viia septiku kokkuvajumiseni või maapinnale kerkimiseni !

Lahendus: – kaevisest tuleb välja pumbata üleliigne vesi . Märja pinnase korral tuleb teha kaevisesse killustikupadi, et saada pinnas siledaks ja tugevaks.  Seejärel tehke kaevise põhja alla sõelutud liivast kiht min 10 cm  ja ankurdage septik, et maapinnas liikuv vesi, ei saaks seda mõjutada ja maapinnale tagasi suruda. Ankurdamiseks on võimalik kasutada ankurdusplaati, mis paigaldatakse  septiku alla  ja sellel külge kinnitakse septik. Teine võimalus on kasutada septiku kinnitamiseks liiva ja tsemendi segu vahekorras 1 m3 liiva ja 150 kg tsementi (saab kasutada, kui septiku külgedel on nn ribid, mille vahele segu kinnituda saab). Sileda pinnaga septikud tuleb ankurdada ankurdusplaatidega maapinda. Nn vesiliiva esinemisel maapinnas, tuleb see välja kaevata ja kaevise põhi samuti killustikuga tugevdada.

 

  • Viga nr 4 – septiku paigalduse ajal ei täideta septikumahutit veega, see võib viia septiku kokkuvajumiseni maapinna surve tõttu

Lahendus: paigalduse ajal tehke septiku külgedele ca 1/3 ulatuses tagasitäide sõelutud liivaga (või liiva tsemendi seguga) ja samal ajal täitke mahuti 1/3 ulatuses veega, jätkake tagasitäidet 2/3 ulatuses ja täitke septik 2/3 ulatuses veega, jätkake tagasitäidet kuni lõpuni, täitke septik veega!

 

  • Viga nr 5 – peale paigaldust pumbatakse vesi septikust välja, see võib põhjustada septiku kokkuvajumise maapinna survel!

Lahendus: olete korrektselt septiku juba paigaldanud, vesi on sees ja kaevis on täidetud,  jätke vesi septikusse sisse!!! Kanalisatsioon jookseb septikus olevasse vette ja edasi imbväljakusse. Maapind ja vesi mahutis tekitavad vastusurve ja kõik toimib nagu peab!

Lisaks veel: Väga tähtis on, et ka imbväljak on rajatud korrektselt. Kui pinnas on halva imbumusega ja trass on rajatud isevoolsena, siis võib kogu süsteem nn tagurpidi tööle hakata, sest heitveel ei ole võimalust maapinda imbuda. Halva imbumise korral rajatakse tõstetud imbväljak ja süsteemile lisatakse ülepumpla. Imbtunnelite ja imbtorude paigalduse kohta küsi nõu SeptikuAbi meeskonnalt ja vali omale seadmed siit: https://septikuabi.ee/imbsusteemid/

Paar meeldetuletust ka hoolduse osas.

Septik ei toimi korralikult kui seda kord aastas vähemalt ei puhastata! Tellige tühjendusauto ja laske üleliigne sete eemaldada. NB! Koheselt täitke septik puhta veega!

  • Viga – peale septiku tühjendust jäetakse septikumahuti veega täitmata, see võib põhjustada septiku kokkuvajumise maapinna survel!

Lahendus:  peale puhastust täitke septik koheselt puhta veega!

Biofiltriga septikutes  https://septikuabi.ee/septikud/ on filterkorv või kärgmaterjal, mis vajab puhastust, võtke korv või materjal septikust välja ja peske seda voolaval veega vähemalt 1-2 korda aastas, et vältida ummistusi.

Septiku ja imbsüsteemi eluiga on minimaalselt 20 aastat, kuid iga süsteem vajab ka  hooldamist.

Kui soovid abi või nõuannet paigalduse osas, siis SeptikuAbi meeskond on nõus aitama. Helista või kirjuta meile: https://septikuabi.ee/kontakt/