Üldised juhised:

 • Septikut tohib paigaldada aladele, kus põhjavesi on kaitstud või suhteliselt kaitstud.
 • Septik peab paiknema kohas, kuhu on tagatud ligipääsu võimalus tühjendusautole.
 • Septik ja imbväljak peab paiknema kohas, kus nende peal ei liiguta sõidukitega.
 • Mahuti kate peab ulatuma maapinnast kõrgemale.

Paigaldus:

 • Kaeviku suurus oleneb mahuti suurusest.
 • Kõrge põhjavee korral tuleb septik ankurdada, st lisada septikule alla betoonkiht või betoonist alusplaat ja kinnitage septik plaadi külge. Lisavõimaluseks on septiku põhja ja külgedele tagasitäiteks lisatav liiv segada tsemendiga. 150kg tsementi 1m3 liiva kohta.
 • Kui pinnas on liivane, siis septik ankurdamist ei vaja, seda aitavad maapinnas hoida ribid septiku korpusel
 • Sissevoolu sügavus on maapinnast 500-800mm
 • Paak ei tohi kinnituda kaevise seintele.
 • Täitke kaeviku põhi 300mm paksuse liivaga
 • Liiv ei tohi sisaldada kive ega teravaid osakesi
 • Tasandage liivakiht
 • Asetage paak ettevalmistatud pinnale ja täitke umbes 1/3 selle mahust veega
 • Tehke tagasitäide kuni veetasemeni
 • Tagasitäite külgtäidis on minimaalselt 200mm liiva
 • Täitke paak 2/3 ulatuses veega
 • Tehke tagasitäide kuni veetasemeni ümber septiku liivaga.
 • Täitke paak veega
 • Tehke tagasitäide kuni veetasemeni ümber septiku liivaga.
 • Hoonest septikusse tulevad DN110 mm torud paigaldatakse liivasele ja tihendatud pinnasele.
 • Torud paigaldatakse kaldega 1-2cm meetri kohta.
 • Ühendage ka väljalasketoru DN110 mm
 • Tehke täielik tagasitäide liivaga.
 • Tehke tagasitäide mullakihile. Septiku kohal olev mullakiht ei tohiks olla paksem kui 600mm

NB! Kui septiku ja maapinna vahele jääb vähem kui 500mm, siis tuleks septik katta soojustusplaatidega (50mm).

 • Paigaldage peale septikut jaotuskaev, mis täidab ka kontrollkaevu osa. Selle kaudu on leitavad ummistused.

Imbväljaku rajamine imbtorudest:

 • Jaotuskaevust juhitakse vesi imbtorudesse, mis paiknevad jaotuskihis.
 • Jaotuskaevust jagate torud kahte või kolme kiirde.
 • Kaevake kaevik jaotustorudele läbimõõduga ca 500mm vastavalt 2 või 3 kaevikut, sõltuvalt mitu kiirt paigaldate. Võite kaevata ka ühe kaeviku kõikide torukiirte jaoks.
 • Täitke kaeviku põhi killustikuga (16-32mm) 30-40 cm ulatuses, ärge tihendage!
 • Asetage imbtorud killustikukihile kaldega 0,5-1cm meetri kohta.
 • Ühendage torud liitmikega.
 • Torude otsa tuleb paigaldada tuulutustoru, tuulutusmütsiga.
 • Tuulutustoru peab jääma maapinnast kõrgemale.
 • Imbtorud kaetakse killustikukihiga tasaseks ja kaetakse geokangaga.
 • Kaevik täidetakse tagasi väljakaevega ja lisatakse mullakiht.
 • Tasandatakse maapind.