Kirjeldus:

 • Kasutusala: bensiinijaamad, parklad, autopesulad, remonditöökojad, laoplatsid,  jms
 • Tööstusliku reovee ja sajuvee juhtimine kanalisatsioonivõrku
 • I-klassi õlipüüdurid on valikus mudaeraldajata, mudaeraldajaga ja möödavooluga standardõlipüüdurid
 • Standardõlipüüdurite tulemus: süsivesinike sisaldus reovees alla 5mg/l kohta/ vastab standardile EN858-1

Omadused:

 • Tootjariik: Poola

 • Materjal PE

 • Väga kõrge puhastusefektiivsus, süsivesinike sisaldus: alla 5mg/l kohta

 • Koalisaatorfiltri süsteem

 • Heljumisisaldus vähem kui 50mg/l kohta

 • Versioonid sisseehitatud liiva- ja mudaeraldajatega

 • Voolukiirus 3l/s-15l/s

 • Mahuti maht kuni 1550l-4300l

 • Liiva-ja mudakambri maht 430-1850l

 • Väljavoolu ette paigaldatud ujuksulgur

 • PE kõrgendused ja kaaned

 • Saadaval ka möödavooluga õlieraldajad

 • Euroopa standard: PN-EN 1825-1:2004

Tööpõhimõte:

Õlieraldajas ehk õlipüüduris eraldatakse reoveest vaba, osaliselt ka mehaaniliselt emulgeerunud õli. Õlipüüduri tööpõhimõte toimib raskusjõul, mida suurendab koalisaatorfilter. Esimeses etapis liiva-ja mudapüüduris eraldatakse veest raskemad osakesed kambri põhja. Teises etapis liigub vesi õlipüüdurisse, kus veest kergemad naftasaadused eraldatakse ja nad  kerkivad tilkadena pinnale. Õliosakesed kinnituvad koalisaatorfiltri külge ja moodustavad kihi. Edasi liigub õlikiht vajaliku massi saavutanuna pinnale. Koalisaatorfiltrid suurendavad õlieraldamise võimet ja annavad süsteemile efektiivsuse.

Edasi liigub reovesi seadmest välja. Automaatne ujuksulgur ei luba väljavoolu mahutist, kui on tekkinud naftasaaduste maksimaalne lubatud tase õlieraldajas.  Automaatne alarmseade annab püüduris märku, kui naftasaaduste kiht on mahutis saavutanud lubatud kõrgeima taseme.

Meie poolt pakutavad I klassi standardõlipüüdurid on ühekordse koalisaatorfiltriga ja mille puhastustulemus on alla 5mg/l kohta naftasaadusi  reovees.

Mõlemad variandid vastavad eurostandardile EN 858-1

Starndardõlipüüdurid I klass:

Standardõlipüüdur ilma liiva ja mudaeraldajata

Delfin HD S

Efektiivsusnäitaja: süsivesinike sisaldus reovees 1,28mg/l kohta

Võimsus: 30l/s

Mahtuvus: 4300l

Pikkus: 2400mm

Laius: 1200mm

Kõrgus: 1630mm

Standardõlipüüdur liiva ja mudaeraldajaga

Delfin HD S-O

Efektiivsusnäitaja: süsivesinike sisaldus reovees 1,28mg/l kohta

Võimsus: 3l/s-15l/s

Üldmahtuvus: 1550l-4300l

Mudakambri mahtuvus: 430l-1850l

Pikkus: 1530mm-2400mm

Laius: 1000mm-1200mm

Kõrgus: 1220mm-1630mm

Hooldusjuhend

Õli- ja rasvapüüdureid tuleb puhastada vähemal 1 kord kuue kuu jooksul. Puhastus tuleks varasemalt kindlasti teostada siis, kui pool settemahust on saavutatud või õlikihi kogumismaht on 90% täitunud. Igal puhastuskorral on ujuk ja koalisaatorfilter vaja eemaldada ja surveveega puhastada. Peale puhastust tuleb seade täita puhta veega.

Küsi lisa:

 • Kui soovite paigalduspakkumist, palun kirjeldage kaevu asukohta krundil.